Monday, October 11, 2010

Οργανωτικά προβλήματα των σχολικών βιβλιοθηκών

Την περασμένη εβδομάδα συζήτησα με τη σύμβουλο της υπουργού παιδείας, κυρία Κατερίνα Κουρή, ορισμένα οργανωτικά προβλήματα των σχολικών βιβλιοθηκών.
Τα προβλήματα αυτά θα τεθούν υπ'όψιν και των μελών του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γ.Α.Κ και Εκπ/κης Ραδιοτηλεόρασης.
Ελπίζω να συμβάλουν στο γόνιμο διάλογο που διεξάγεται τον τελευταίο καιρό, εν όψει και του μελλοντικού συνεδρίου για τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.

Το κείμενο που κατέθεσα έχει ως εξής:


1)    Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών                 Δραστηριοτήτων [ΣΕΠΕΔ]
      Τμήμα Γ' Καινοτόμων δραστηριοτήτων
        Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών

1. οι αποσπασμένοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε σχολική βιβλιοθήκη / να μην αλλάζουν συχνά /
( πιθανόν με εθελοντική μετάταξη τουλάχιστον ενός σε διοικητική θέση;)
2. ο προϊστάμενος του γραφείου πρέπει να απαντά εγγράφως κάθε ερώτημα που τίθεται από υπεύθυνο Σ.Β.

3. ετήσιος απολογισμός του έργου των Σ. Β. με βάση τα εξαμηνιαία πεπραγμένα


4. ετήσιος προγραμματισμός / χρονοδιάγραμμα νέων στόχων με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα εξαμηνιαία πεπραγμένα


5. έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο "Σχολική βιβλιοθήκη" σε συνεργασία με το Π.Ι.


6. ετήσιο συνέδριο Σ. Β. και θέσπιση βραβείου “υποδειγματικής εφαρμογής καινοτόμου δράσης” [best practice award]
 
7. δημιουργία βάσης δεδομένων / πλήρη εικόνα της κάθε βιβλιοθήκης ξεχωριστά [υπεύθυνος, χώρος, συλλογή, δανεισμοί, εξοπλισμός, ιδιαιτερότητες, κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο, δημοσιεύσεις, εύφημη μνεία για συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις] για αντικειμενική αξιολόγηση
8. διεξαγωγή εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νέους υπευθύνους
9. συνεργασία με Συμβούλιο Βιβλιοθηκών/ Π.Ι. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α / ΕΚΤ / Ο.ΕΠ.ΕΚ

10. ουσιαστική χρήση των φόρουμ [Πανελλήνιο Φόρουμ Σχολικών Βιβλιοθηκών & άλλων τοπικών φόρουμ]

11. άμεσος έλεγχος των αναγκών των Σ. Β. ως προς την υλικοτεχνική υποδομή:
αυτοματισμός βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ
τηλέφωνο / φαξ/ email οπωσδήποτε από ΠΣΔ     library@---.sch.gr
ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο  / δίκτυο με τουλάχιστον 3 τερματικά για τους μαθητές

προβολέας δεδομένων και οθόνη
συναγερμός / πυρασφάλεια
εκτυπωτής
φωτοτυπικό

12. έκδοση ελληνικού  εγχειριδίου σχολικής βιβλιοθήκης κατά τα διεθνή πρότυπα, το οποίο να παίρνει υπ'  όψιν τις προτεραιότητες που θέτει το νέο ψηφιακό σχολείο του 21ου αιώνα στην Ελλάδα
(π.χ. New York City Office of Library Services. Department of Education (2006) Librarian’s Handbook. http://schools.nyc.gov/Academics/LibraryServices/LibraryHandbook
13. τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Γραφείου Σ. Β. (του παλιού ιστότοπου)
http://www.ypepth.gr/el_ec_category2099.htm
και ανέβασμά της στο νέο ιστότοπο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
http://www.minedu.gov.gr/

14. γενικότερη προβολή του έργου των σχολικών βιβλιοθηκών με συμμετοχή σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις
που οργανώνονται τόσο από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. όσο και άλλους φορείς


2) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

1) ανεπίτρεπτο να είναι κλειστή έστω και μία από τις ιδρυθείσες 757 σχολικές βιβλιοθήκες
2) αποσπάσεις τετραετίας των υπευθύνων εκπαιδευτικών,  να γίνεται η επιλογή τον Απρίλιο στο τέλος της προηγούμενης τετραετίας,
ώστε την 1η Σεπτεμβρίου να τοποθετούνται στις βιβλιοθήκες και η θέση τους να έχει δηλωθεί κενή από τη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης
3) δημιουργία μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Σχολικής Βιβλιοθηκονομία
 [διατμηματικό με συνεργασία:
* Παιδαγωγικού Τμήματος Φιλοσοφικής
* «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑΠΕΙ 
* Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας  Ιονίου Πανεπιστημίου,
    ή Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης /  ΤΕΙ Αθήνας,
    ή Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης / ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ]
4) υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση σε όλους του νέους υπευθύνους σχολικών βιβλιοθηκών [έχει αναλάβει στο παρελθόν το ΕΚΔΔΑ]
5) τοποθέτηση ενός συντονιστή υπευθύνων ανά μεγάλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ή Περιφέρεια

* μία θέση βιβλιοθηκονόμου στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών
* μία θέση τεχνικού υπολογιστών, ή καθηγητή πληροφορικής στο Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών
* μία θέση βιβλιοθηκονόμου ανά διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή περιφερειακή διεύθυνση
* σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ανά διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή περιφερειακή διεύθυνση
3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
http://www.ypepth.gr/docs/bibl_kanonismos.doc

Πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά με κύριο στόχο να πάψουν να υπάρχουν ασάφειες ως προς
α) το καθηκοντολόγιο του υπευθύνου [job description] με συγκεκριμένα σημεία, βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγησή του
β) την  υπαλληλική κατάσταση του υπευθύνου, όσον αφορά ωράρια, επιδόματα, διδακτική υπηρεσία, οργανική θέση, επιλογή βάσει μοριοδοτούμενων προσόντων κτλ.

Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη συλλογή της σχολικής βιβλιοθήκης  [η επιλογή από οποιαδήποτε λίστα εγκεκριμένων βιβλίων είναι απαράδεκτη].
Ο υπεύθυνος και εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας πρέπει να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή των τεκμηρίων της σχολικής βιβλιοθήκης βάσει των αναγκών των χρηστών της. Επί τέλους, ας εμπιστευτεί το υπουργείο τα στελέχη του και ας τους αναθέσει αρμοδιότητες της αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμενοποίηση του της επιχορήγησης της σχολικής βιβλιοθήκης από το ταμείο της σχολικής επιτροπής.

4) Σχολικές βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση
1. πιλοτική λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών σε μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2. πιλοτική εφαρμογή προγράμματος πληροφοριακής παιδείας από σχολικές βιβλιοθήκες με στόχο την ευρύτερη σχολική κοινότητα [γονείς και διδάσκοντες εκπαιδευτικούς]
3. ουσιαστικότερη συνεργασία με τοπικές δημόσιες, δημοτικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μουσεία
4. συνεργασία των σχολικών βιβλιοθηκών, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Π.Ι. για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις νέες διδακτικές μεθόδους
5. συγκέντρωση του υπάρχοντος ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού σε μία Διαδικτυακή Νεανική Βιβλιοθήκη [ΔΙ.ΝΕ.ΒΙ http://www.box.net/shared/v5i4glh2ak ]
προς χρήση τόσο των σχολικών όσο και των υπολοίπων βιβλιοθηκών που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα


Εμμανουήλ Νίνος, ΠΕ 06, RSA Dip TEFL, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση,
υπεύθυνος της σχολικής βιβλιοθήκης στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου

No comments: