Saturday, December 22, 2012

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αντιδρά στο σχέδιο διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχόλια της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης
του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)
στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού
λαμβάνοντας υπόψιν τη δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
«Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
που ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)
έστειλε επιστολή με σχετικά σχόλια καθώς ο διαγωνισμός αυτός, στην μορφή που δημοσιεύθηκε,
έχει μια σειρά από πολύ σημαντικά προβλήματα και είναι περισσότερο προς το συμφέρον
συγκεκριμένων προμηθευτών παρά των μαθητών.

Στο συγκεκριμένο προσχέδιο Προκήρυξης τα βασικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα
καθώς δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα το Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι τα εξής:

- Στο διαγωνισμό ζητείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση (και) “κλειστού” (proprietary) λειτουργικού MS Windows
(όπως και λογισμικού προστασίας από ιούς όπως χρειάζεται) καθώς και σουίτας εφαρμογών γραφείου.
Αυτό έχει σημαντικό κόστος σε άδειες και τώρα αλλά και στο μέλλον και
αδικεί ειδικά τα σχολεία που έχουν επιλέξει να μη χρησιμοποιούν κλειστό λογισμικό

- Οι σχετικές με το Linux προδιαγραφές παρουσιάζουν ουσιαστικές ελλείψεις
που επιτρέπουν την αγορά κακής ποιότητας υλικού (hardware).

- Δεν υπάρχει επίσημη αιτιολόγηση για ποιο λόγο ζητείται αποκλειστικά
προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops), με δεδομένο ότι έχουν και υψηλότερο
κόστος απόκτησης και συνολικά ιδιοκτησίας (λόγω ακριβής επισκευής,
κόστους αντικατάστασης μπαταρίας κλπ).

- Εφόσον ο λόγος είναι όπως φημολογείται η έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για
“σταθερά εργαστήρια πληροφορικής”, τότε και πάλι
αδικούνται τα γυμνάσια που έχουν διαθέσιμες αίθουσες
και θα μπορούσαν με τα ίδια χρήματα να προμηθευτούν περισσότερα
και καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

- Ευνοεί τεχνητά λίγους “μεγάλους αναδόχους” λόγω “συγκέντρωσης” σε ένα μεγάλο έργο
και κατά συνέπεια μεγάλη εγγυητική επιστολή, ενώ δε συντρέχει ουσιαστικός λόγος σε οικονομικό επίπεδο.

- Τέλος θεωρούμε ότι η διαδικασία της “δημόσιας διαβούλευσης” είναι προκλητικά κλειστή
αφού δεν χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή
(http://www.opengov.gr/home/services), δεν υπάρχει πρόσβαση στα σχόλια
που έχουν γίνει ως τώρα, η φόρμα υποβολής σχολίων είναι σε κλειστή μορφή
(.doc κλειστό πρότυπο της Microsoft), ζητείται η παράλληλη
αποστολή των σχολίων μέσω FAX(!) και παρέχεται η υπόσχεση ότι τα σχόλια
θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΠΑ εκ των υστέρων.

Κατά συνέπεια και με βάση τα παραπάνω η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά την ακύρωση του έργου
και προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο προμήθειας υπολογιστών για τους μαθητές
στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η δυνατότητα μη εγκατάστασης κλειστού (proprietary) λογισμικού στα σχολεία που κρίνουν ότι
δεν το χρειάζονται / δεν το χρησιμοποιούν, με παράλληλη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων
που εξοικονομούνται σε απόκτηση επιπλέον θέσεων εργασίας ή αναβάθμισης του υπάρχοντος λογισμικού.

2. Η αποκεντρωμένη υλοποίηση ανά Δήμο η οποία θα ενδυναμώσει τον ανταγωνισμό και
τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3. Η υιοθέτηση τεχνικά άρτιων προδιαγραφών και ως προς το Linux

4. Η πλήρης αξιοποίηση πρωτοβουλιών και εργαλείων ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται
ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
πρωτοβουλία του Σχολικού Δικτύου για την προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ (http://opensoft.sch.gr/),
η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης του ΥΠΔΒΜΘ στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής
(http://ts.sch.gr/ellak), η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(http://goo.gl/PmIJe) και η πληθώρα τοπικών πρωτοβουλιών από φορείς ΕΛΛΑΚ.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με στόχο την ουσιαστική διαβούλευση και επαναπροκήρυξη του έργου
με καλύτερες λειτουργικές προδιαγραφές και με ουσιαστικά ισότιμη αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών.


H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και

Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη

του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής

Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις

ανοιχτές τεχνολογίες.

Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του


Tuesday, December 18, 2012

Όλοι στην Απεργία στις 19/12/2012


Με το 3ο Μνημόνιο, που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή περνούν βαριές αλυσίδες στο λαό. Χτυπούν όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Μας  οδηγούν πίσω ολοταχώς, στον εργασιακό μεσαίωνα.
Τα μέτρα που ψηφίστηκαν με το ν.4093/12 είναι ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις και στους μισθούς μας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, στην παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά, ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στη βαθειά  υποβάθμιση της ζωής μας.
Αργία και διαθεσιμότητα ακόμα και όσων απλά παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, υποχρεωτική μετάθεση σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από οργανική θέση με απόφαση Υπουργού, αξιολόγηση για μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση και απολύσεις, κατάργηση δώρων, αύξηση ορίων ηλικίας στα 67 με 40 χρόνια υπηρεσίας για τη σύνταξη, κατακρεούργηση του εφάπαξ και διάλυση των επικουρικών μας ταμείων, απαγόρευση προσλήψεων μονίμων και ελαχιστοποίηση αριθμού αναπληρωτών το 2013 στο 13% του αριθμού τους το 2011 είναι μερικές από τις επιπτώσεις της πολιτικής του μνημονίου στους εκπαιδευτικούς.
Στην παιδεία συνολικά, με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, μειώνονται δραματικά οι, ήδη χαμηλές, κρατικές δαπάνες (η μείωση σε σχέση με το 2009 φτάνει το 33 %),  προωθούνται νέες συγχωνεύσεις σχολείων με κύριο στόχο τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προωθούν συμπτύξεις τμημάτων, στοιβάζουν ακόμα και 30 μαθητές στην τάξη, ενώ μοιράζουν ένα καθηγητή σε περισσότερα τμήματα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, δίνουν εντολές για υποχρεωτικές υπερωρίες κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να κρύψουν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που ξεπερνούν τις 2000, παρότι  βρισκόμαστε στο 4ο μήνα του σχολικού έτους.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά και πριν στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού πως «είναι τα τελευταία μέτρα», έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο με νέες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Και έπονται νέα μέτρα και περικοπές τη επόμενη περίοδο, όταν δεν πιάνονται οι στόχοι.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για : να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) και των εφαρμοστικών τους νόμων, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς αλλά  και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια  εκπαίδευση αλλά και όλα τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, νερό, ρεύμα, συγκοινωνίες κ.λπ.)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 19-12-2012
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 12 μ.

Thursday, December 6, 2012

Tell Amazon: Books and Libraries Shouldn't Have a Kill Switch


Imagine if you came home and discovered all of your bookshelves ransacked, their contents nowhere to be found. That's what happened to Amazon customer Linn, but the bookshelves were digital. Three years ago, Amazon showed the world that they have the power to delete copies of books from readers' Kindles en masse, and now they are finally taking heat for exerting this power over readers' entire libraries. DRM is a big part of the reason why Amazon has this kind of control.
Read the full story online: http://www.defectivebydesign.org/node/2250
When we posted this story about Amazon's ability to remotely destroy copies of books, we generated a lot of interest in this issue across various websites from Reddit to Kindle reviews on Amazon.
Please help us keep the pressure on Amazon to drop DRM!
We need to flood Amazon with an outpouring of condemnation against this kind of control over the media in our lives. Join us in telling Amazon that maintaining the power to remotely destroy or block access to books is unacceptable.

If you only have a few minutes:

If you have a few extra minutes:

Tuesday, December 4, 2012

Γιατί το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι καλύτερο από το αμερικανικό


H δασκάλα εξηγεί με απλά λόγια γιατί το φινλανδικό σύστημα πετυχαίνει πολύ περισσότερα
από το αμερικανικό:
"Πληρώνουμε τους εκπαιδευτικούς όπως τους γιατρούς.
Οι μαθητές μας απολαμβάνουν μια ώρα διαλείμματος.
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά διαγωνίσματα.
Τελείως αντίθετα δηλαδή από την Αμερική."

Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει πλέον να μην πληρώνονται καλά
ούτε οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων...

Wednesday, November 14, 2012

Ημέρα Πανευρωπαϊκής Κινητοποίησης, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012,
Συμμετέχουμε με Πανελλαδική στάση εργασίας (11 π.μ. – 2 μ.μ. & 2μ.μ. – 5 μ.μ.)
Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις, ΑΘΗΝΑ: στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 12 μ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  • ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  • ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ,  ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ,  ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Διαρκής αγώνας για να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ)
Μπορούμε να νικήσουμε
ΟΛΜΕ

Wednesday, October 24, 2012

Δωρεάν pdf "Πέντε ζωές κι ένα μυθιστόρημα" - Δώρα Κασκάλη

Ενώ μερικοί συγγραφείς απειλούν με αγωγές τις δημόσιες βιβλιοθήκες...

επειδή δανείζουν βιβλία [?!]

υπάρχουν άλλοι που προσφέρουν το έργο τους δωρεάν
υπό την άδεια Creative Commons.

"Πέντε ζωές κι ένα μυθιστόρημα" - Δώρα Κασκάλη"Πέντε ζωές κι ένα μυθιστόρημα"
Σπουδή ενός δόκιμου γραφιά
Νουβέλα


Έκδοση της ανοικτής βιβλιοθήκης OPENBOOK με ελεύθερη διανομή
Κατεβάστε το από την ιστοσελίδα
του OPENBOOK

Wednesday, October 3, 2012

"Εγκατάσταση δικτύου Linux σε σχολικό εργαστήριο" στο συνέδριο CIE 2012


Οι Στέλλας, Kweskin, Παπαπαναγιώτου, Σιάχος, Γεωργόπουλος & Τσιάμης
παρουσιάζουν στην εργαστηριακή συνεδρία 3
το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στο συνέδριο
Η πληροφορική στην εκπαίδευση”, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά,
την εγκατάσταση & διαχείριση δικτύου Linux σε σχολικό εργαστήριο.
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

[Δείτε επίσης το σχετικό άρθρο του Ανδρέα Παπακλεοβούλου
"Αξιοποίηση Παλαιού Εργαστηρίου: LTSP, Thin/Fat Clients, Ελεύθερο λογισμικό"
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Γ’  Αθήνας]

Mία πολύ οικονομική λύση και για δίκτυα υπολογιστών χρηστών σε βιβλιοθήκες
που προσφέρει την ασφάλεια, ευκολία στη διαχείριση & αξιοπιστία του ελεύθερου λογισμικού.
Μη χάσετε αυτή την παρουσίαση!

Tuesday, September 25, 2012

ΟΛΜΕ: Κάλεσμα στην Απεργία της 26ης ΣεπτέμβρηΣτο νέο πακέτο μέτρων που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση και την τρόικα (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), περιλαμβάνονται για μια ακόμη φορά, νέα άδικα και αντιλαϊκά μέτρα που αποτελούν τη χαριστική βολή στους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους τους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Η νέα περικοπή των μισθών, μέσα από την κατάργηση των υπολειμμάτων του 13ου και 14ου μισθού, η νέα μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, η νέα κατακρεούργηση του εφάπαξ, η νέα περικοπή των δαπανών για την υγεία, η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και οι μαζικές απολύσεις από το Δημόσιο, αποτελούν και πάλι το βάρβαρο πλαίσιο πολιτικής της τρικομματικής Κυβέρνησης. Οι απολύσεις και η εφεδρεία, ανεξάρτητα τι μορφή θα έχει, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και τη σύνδεση μισθού και «απόδοσης» θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξαθλίωση τους εκπαιδευτικούς και θα έχει δραματικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι νέοι εκπαιδευτικοί με τα 640 ευρώ μισθό και την υποχρεωτική παραμονή για χρόνια μακριά από την κατοικία τους οδηγούνται σε εργασιακή και κοινωνική εξαθλίωση.
Η πολιτική των περικοπών  στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έχει ως αποτέλεσμα όλο και πιο συχνά να καλούνται οι γονείς να συμβάλλουν οικονομικά στην αγορά καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία τους. Η δραματική οικονομική κατάσταση των σχολείων εγκυμονεί σοβαρά προβλήματα για την ομαλή λειτουργία τους.
Οι ελάχιστοι διορισμοί που ανακοίνωσε το Υπουργείο για την εκπαίδευση, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, αλλά δεν ανταποκρίνονται ούτε στην αναλογία 1:5 (προσλήψεων / συνταξιοδοτήσεων) που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για το δημόσιο. Είναι φανερό ότι ήδη εφαρμόζονται τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται, χωρίς να έχουν κάν ψηφιστεί!
Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ, που καταστρέφει το δημόσιο σχολείο, εξοντώνει τους εκπαιδευτικούς και παράλληλα οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση ολόκληρη την κοινωνία.
            Στη γενική απεργία στις 26/9 δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ενημέρωση των συναδέλφων και το γενικό ξεσηκωμό που απαιτείται. Συμμετέχουμε μαζικά στα συλλαλητήρια που οργανώνονται από τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα.
            Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες για την καλύτερη οργάνωση της απεργίας και των συλλαλητηρίων. Οργανώνουμε περιοδείες στα σχολεία, συσκέψεις και συντονισμούς με συλλόγους γονέων και με άλλα σωματεία εργαζομένων σε κάθε περιοχή, ανάρτηση πανό σε κάθε σχολείο.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΜΕ 11 π.μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
ΟΛΜΕ

Friday, September 21, 2012

Δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες και για την περίοδο 2012-2013

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, να διαθέτει δωρεάν την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" που ξεκίνησε στις 14/3/2011, συνοδεύεται από την εγκατάσταση, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος. Όλα τα στάδια της διαδικασίας πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, άμεσα και σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της εγκατάστασης ή της αναβάθμισης του ΑΒΕΚΤ στη σχολική βιβλιοθήκη. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" απευθύνεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές σχολικές βιβλιοθήκες.
Οι σχολικές βιβλιοθήκες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα:
1. Να συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης.
2. Να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους την απαιτούμενη σύμβαση, από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέσω e-mail στο ΕΚΤ. Στην ίδια ιστοσελίδα, οι βιβλιοθήκες μπορούν να ενημερωθούν για τη συνολική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.
Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.
Αναλυτικά στοιχεία για τη διάθεση του ΑΒΕΚΤ στις σχολικές βιβλιοθήκες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib/data.
Δείτε επίσης:

Yποβάλλετε ελεύθερα τα σχόλια σας στη διεύθυνση

Μονάδα Προώθησης Προϊόντων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤ/ΕΙΕ
Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 ΑθήναΤηλ.: 210 727 3970-1, Fax: 210 725 2223Ε-mail: abekt@ekt.gr