Saturday, December 22, 2012

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αντιδρά στο σχέδιο διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχόλια της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης
του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)
στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού
λαμβάνοντας υπόψιν τη δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
«Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
που ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)
έστειλε επιστολή με σχετικά σχόλια καθώς ο διαγωνισμός αυτός, στην μορφή που δημοσιεύθηκε,
έχει μια σειρά από πολύ σημαντικά προβλήματα και είναι περισσότερο προς το συμφέρον
συγκεκριμένων προμηθευτών παρά των μαθητών.

Στο συγκεκριμένο προσχέδιο Προκήρυξης τα βασικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα
καθώς δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα το Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι τα εξής:

- Στο διαγωνισμό ζητείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση (και) “κλειστού” (proprietary) λειτουργικού MS Windows
(όπως και λογισμικού προστασίας από ιούς όπως χρειάζεται) καθώς και σουίτας εφαρμογών γραφείου.
Αυτό έχει σημαντικό κόστος σε άδειες και τώρα αλλά και στο μέλλον και
αδικεί ειδικά τα σχολεία που έχουν επιλέξει να μη χρησιμοποιούν κλειστό λογισμικό

- Οι σχετικές με το Linux προδιαγραφές παρουσιάζουν ουσιαστικές ελλείψεις
που επιτρέπουν την αγορά κακής ποιότητας υλικού (hardware).

- Δεν υπάρχει επίσημη αιτιολόγηση για ποιο λόγο ζητείται αποκλειστικά
προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops), με δεδομένο ότι έχουν και υψηλότερο
κόστος απόκτησης και συνολικά ιδιοκτησίας (λόγω ακριβής επισκευής,
κόστους αντικατάστασης μπαταρίας κλπ).

- Εφόσον ο λόγος είναι όπως φημολογείται η έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για
“σταθερά εργαστήρια πληροφορικής”, τότε και πάλι
αδικούνται τα γυμνάσια που έχουν διαθέσιμες αίθουσες
και θα μπορούσαν με τα ίδια χρήματα να προμηθευτούν περισσότερα
και καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

- Ευνοεί τεχνητά λίγους “μεγάλους αναδόχους” λόγω “συγκέντρωσης” σε ένα μεγάλο έργο
και κατά συνέπεια μεγάλη εγγυητική επιστολή, ενώ δε συντρέχει ουσιαστικός λόγος σε οικονομικό επίπεδο.

- Τέλος θεωρούμε ότι η διαδικασία της “δημόσιας διαβούλευσης” είναι προκλητικά κλειστή
αφού δεν χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή
(http://www.opengov.gr/home/services), δεν υπάρχει πρόσβαση στα σχόλια
που έχουν γίνει ως τώρα, η φόρμα υποβολής σχολίων είναι σε κλειστή μορφή
(.doc κλειστό πρότυπο της Microsoft), ζητείται η παράλληλη
αποστολή των σχολίων μέσω FAX(!) και παρέχεται η υπόσχεση ότι τα σχόλια
θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΠΑ εκ των υστέρων.

Κατά συνέπεια και με βάση τα παραπάνω η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά την ακύρωση του έργου
και προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο προμήθειας υπολογιστών για τους μαθητές
στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η δυνατότητα μη εγκατάστασης κλειστού (proprietary) λογισμικού στα σχολεία που κρίνουν ότι
δεν το χρειάζονται / δεν το χρησιμοποιούν, με παράλληλη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων
που εξοικονομούνται σε απόκτηση επιπλέον θέσεων εργασίας ή αναβάθμισης του υπάρχοντος λογισμικού.

2. Η αποκεντρωμένη υλοποίηση ανά Δήμο η οποία θα ενδυναμώσει τον ανταγωνισμό και
τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3. Η υιοθέτηση τεχνικά άρτιων προδιαγραφών και ως προς το Linux

4. Η πλήρης αξιοποίηση πρωτοβουλιών και εργαλείων ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται
ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
πρωτοβουλία του Σχολικού Δικτύου για την προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ (http://opensoft.sch.gr/),
η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης του ΥΠΔΒΜΘ στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής
(http://ts.sch.gr/ellak), η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(http://goo.gl/PmIJe) και η πληθώρα τοπικών πρωτοβουλιών από φορείς ΕΛΛΑΚ.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με στόχο την ουσιαστική διαβούλευση και επαναπροκήρυξη του έργου
με καλύτερες λειτουργικές προδιαγραφές και με ουσιαστικά ισότιμη αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών.


H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και

Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη

του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής

Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις

ανοιχτές τεχνολογίες.

Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του


Tuesday, December 18, 2012

Όλοι στην Απεργία στις 19/12/2012


Με το 3ο Μνημόνιο, που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή περνούν βαριές αλυσίδες στο λαό. Χτυπούν όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Μας  οδηγούν πίσω ολοταχώς, στον εργασιακό μεσαίωνα.
Τα μέτρα που ψηφίστηκαν με το ν.4093/12 είναι ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις και στους μισθούς μας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, στην παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά, ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στη βαθειά  υποβάθμιση της ζωής μας.
Αργία και διαθεσιμότητα ακόμα και όσων απλά παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, υποχρεωτική μετάθεση σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από οργανική θέση με απόφαση Υπουργού, αξιολόγηση για μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση και απολύσεις, κατάργηση δώρων, αύξηση ορίων ηλικίας στα 67 με 40 χρόνια υπηρεσίας για τη σύνταξη, κατακρεούργηση του εφάπαξ και διάλυση των επικουρικών μας ταμείων, απαγόρευση προσλήψεων μονίμων και ελαχιστοποίηση αριθμού αναπληρωτών το 2013 στο 13% του αριθμού τους το 2011 είναι μερικές από τις επιπτώσεις της πολιτικής του μνημονίου στους εκπαιδευτικούς.
Στην παιδεία συνολικά, με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, μειώνονται δραματικά οι, ήδη χαμηλές, κρατικές δαπάνες (η μείωση σε σχέση με το 2009 φτάνει το 33 %),  προωθούνται νέες συγχωνεύσεις σχολείων με κύριο στόχο τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προωθούν συμπτύξεις τμημάτων, στοιβάζουν ακόμα και 30 μαθητές στην τάξη, ενώ μοιράζουν ένα καθηγητή σε περισσότερα τμήματα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, δίνουν εντολές για υποχρεωτικές υπερωρίες κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να κρύψουν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που ξεπερνούν τις 2000, παρότι  βρισκόμαστε στο 4ο μήνα του σχολικού έτους.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά και πριν στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού πως «είναι τα τελευταία μέτρα», έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο με νέες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Και έπονται νέα μέτρα και περικοπές τη επόμενη περίοδο, όταν δεν πιάνονται οι στόχοι.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για : να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) και των εφαρμοστικών τους νόμων, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς αλλά  και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια  εκπαίδευση αλλά και όλα τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, νερό, ρεύμα, συγκοινωνίες κ.λπ.)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 19-12-2012
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 12 μ.

Thursday, December 6, 2012

Tell Amazon: Books and Libraries Shouldn't Have a Kill Switch


Imagine if you came home and discovered all of your bookshelves ransacked, their contents nowhere to be found. That's what happened to Amazon customer Linn, but the bookshelves were digital. Three years ago, Amazon showed the world that they have the power to delete copies of books from readers' Kindles en masse, and now they are finally taking heat for exerting this power over readers' entire libraries. DRM is a big part of the reason why Amazon has this kind of control.
Read the full story online: http://www.defectivebydesign.org/node/2250
When we posted this story about Amazon's ability to remotely destroy copies of books, we generated a lot of interest in this issue across various websites from Reddit to Kindle reviews on Amazon.
Please help us keep the pressure on Amazon to drop DRM!
We need to flood Amazon with an outpouring of condemnation against this kind of control over the media in our lives. Join us in telling Amazon that maintaining the power to remotely destroy or block access to books is unacceptable.

If you only have a few minutes:

If you have a few extra minutes:

Tuesday, December 4, 2012

Γιατί το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι καλύτερο από το αμερικανικό


H δασκάλα εξηγεί με απλά λόγια γιατί το φινλανδικό σύστημα πετυχαίνει πολύ περισσότερα
από το αμερικανικό:
"Πληρώνουμε τους εκπαιδευτικούς όπως τους γιατρούς.
Οι μαθητές μας απολαμβάνουν μια ώρα διαλείμματος.
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά διαγωνίσματα.
Τελείως αντίθετα δηλαδή από την Αμερική."

Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει πλέον να μην πληρώνονται καλά
ούτε οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων...